Steensnæs beroliger Brustad

Statoil har lovet olje— og energiministeren at Snøhvit-prosjektet ikke skal bli forsinket.