Hovedtallene i Statsbudsjettet

Dette er hovedtallene i Statsbudsjettet: