Goliath-feltet uten plattform

Norsk Agip vurderer å bygge ut det omstridte Goliath-feltet utenforFinnmarks-kysten uten plattform, men med havbunnløsning knyttet tillandanlegg.