Øksna Bruk må legge ned

Øksna Bruk ved Figgjoelva får likevel ikke konsesjon. Statensdyrehelsetilsyn sier nei fordi driften av oppdrettsanlegget brytermed fiskesykdomsloven.