Hydro bør følge folkeretten

Norsk Hydro velger letteste vei i forhold til urfolkene i Nenents. De bør heller gå foran med et godt eksempel, mener antropologen Ivar Bjørklund.