Rykter i Statoil siden i sommer

— Intensjonene har vært gode, hevder Ottar Rekdal, konserndirektøri internasjonal avdeling i Statoil etter at hans avdeling nok engang er satt under intern granskning.