- Manglar aktiv næringspolitikk

— Den passive næringspolitikken er særleg ille for Vestlandet.Bank- direktør Terje Vareberg støttar opp om NHO-Rogaland sinkritikk av regjeringa.