Mot lysere tider for offshore-verftene

Kristin-plattformen er den neste kontrakten på en virkelig plattformen som skal tildeles på norsk sokkel. Eierne av Kristin-feltet i Norskehavet, med Statoil som operatør, har valgt en utbyggingsløsning med en halvt nedsenkbar produksjonsplattform som hovedalternativ for utbyggingen. Samlet investering på feltet er anslått til mellom 12 og 14 milliarder kroner, men beslutning om utbyggingen tas ikke før nærmere sommeren.