Sterke reaksjoner fra bøndene

Fortsetter dette, blir det snart bare storgårder tilbake og «survival of the fittest» i norsk landbruk.