Oljå sikrer arbeid også framover

Eksisterene næringsliv tar ikke bølgen, men Rogaland har mange muligheter til havs.