Færre, men dyrere skader

Det er færre bilskader, men hver skade er dyrere. Hadde vi kjørtpenere og holdt avstand ville skadene og utbetalingene gått ned.Det kunne ha ført til billigere forsikringspremier.