Lærarar bør utplasserast

Lærarar bør utplasserast i bedrifter for å ta pulsen på kva arbeidslivet eigentleg dreier seg om, og ta erfaringane med seg inn i klasserommet, meiner Catrine Utne Pettersen i NHO.