Mer bråk i Eurest

Det ulmer igjen i Eurest. Denne ganger gjelder det trøbbel på tillitsmannsnivå. Nestleder i OFS-klubben, Kenneth Hattestad, har nemlig fått en personlig og skriftlig advarsel av driftsdirektøren etter at han hadde opplyst medlemmene i Nordsjøen om endringsplaner i Eurest.