- Gass-sakene ble løst på en god måte

Olje— og energiminister Einar Steensnæs mener GFU ikke lenger haddenoen rolle å spille da EU gikk til angrep.