Bruktbilselger må fjerne bil

Jeepen har ikke kjørt av veien, den er til salgs. Men erplasseringen trafikkfarlig?