Hydro innfører prestasjonslønn

Styret i Norsk Hydro har vedtatt å innføre prestasjonsbelønning i selskapets lønnssystemer. Samtidig får alle ansatte en årlig rabatt ved aksjekjøp på 6.000 kroner, mens i alt 30 ledere blir med i en opsjonsordning.