Svakere for Sandnes Sparebank

Resultatet for Sandnes Sparebank første kvartal er nesten halvert, sammenlignet med i fjor. Årsaken er et svakt aksjemarked, kombinert med store investeringer i ny internettbank.