Vil ha mer globalisering enn WTO-toppene går for

Globaliseringen av verdenshandelen bør bli mer omfattende ennledelsen for Verdens Handelsorganisasjon (WTO) legger opp til.