EUs gassdirektiv blir norsk lov

Stortingsflertallet slutter seg til regjeringens forslag om at EUsgassdirektiv skal bli norsk lov. SV og Sp stiller seg uforståendetil at Norge gjør dette før Frankrike og Tyskland.