Skal frigjøre 50 stillinger i kommunal samkjøring

Ved å slå sammen regnskaps— og lønnsavdelinger regnerfylkeskommunen og kommunene Stavanger, Randaberg og Sandnes med åspare opp til 50 stillinger.