Hydrogen som fremtidens drivstoff

Statkraft, ABB og svenske Sydkraft har inngått en intensjonsavtale om å utvikle hydrogen som en fremtidig kommersiell energibærer.