Coop Norden samlet til et rike

75 av de 100 delegatene på Landsmøtet i Coop Norge sa ja tilnordisk storfusjon. Den kooperative kjempen får 60.000 ansatte ogen årsomsetning på 93 milliarder.