- Bygg gassrør fra Rogaland til Grenland

Arbeiderpartiet vil etablere et statlig selskap med tre milliarderkroner i egenkapital som blant annet skal bygge gassrør fraRogaland til Grenlands-området.