Evig trussel om utflagging

Anne Jorunn Møkster håper fremdeles at det politiske flertallet påStortinget skal snu og gi den maritime næringen samme rammevilkårsom våre naboland.