Oljefunn på Tampen

Statoil har påvist gasskondensat og lettolje i to brønner som er boret i nærheten av feltene Gullfaks og Statfjord i Nordsjøen.