Tøffe tak for Acta

Finanskonsernet Acta trynet skikkelig i fjor og tapte penger på alle forretningsområdene. Men ledelsen er fortsatt optimist og spår at 2002 blir bedre.