Når det å jobbe betyr aller mest

De er ute av det vanlige arbeidslivet på grunn epilepsi, psykisk utviklingshemming eller psykiske lidelser. Istedenfor å være hjemme og motta trygd, velger de å jobbe på Ranso.