«Bow Eagle»-erstatning mot 12 millioner

Erstatningssummene til de etterlatte etter «Bow Eagle»-skandalen kan bli på opp mot 12 millioner kroner, ifølge eksperter innen sjørett.