Røkke får sin generalforsamling i Kværner

Det blir ekstraordinær generalforsamling i Kværner ASA i løpet aven måned. På dagsordenen står et krav fra Kjell Inge Røkkesselskap, Aker Maritime, om en granskning av forvaltningen avKværner.