• Carita Lesche på benken mens Margret Hagerup, til venstre og Susanne Jepson noterer. Jarle Aasland

Målet er en kropp i balanse

I en funksjonell kropp er det balanse mellom styrke og bevegelighet.