• Alliansemedlemmer ved rørtang til borerigg. Foran fra venstre Peder Andersen (AMV) og Per Tønnessen (Listeralliansen). Bak fra venstre Hans Jørgen Fedog (Simek), Arne Martinsen (Øgrey) Per Gunnar Andersen (AMV) Erik Espenes (Simek offshore), Stein Tjørsvåg (Flekkefjord Elektro) og Yngve Halvorsen (Parat). Hans E.H. Jacobsen

Ny verkstedallianse i offshorevinden

Ti bedrifter på Lister vil øke innen oljeservice og ikke minst fornybar energi nå som Siragrunnen Vindpark kan bli realisert med oljeskattrabatt.