To år i fengsel for bedrageritiltalt kvinne

Kvinnen (54) som var tiltalt for en rekke grove bedragerier og to tilfeller av trakassering, er dømt til tre års fengsel. Ett år av straffen er gjort betinget.