• Direktør Jørgen Leegaard i Byggenæringens Landsforening (BNL) er bekymret for den norske byggebransjens fremtid, og mener at det burde brukes mer midler på yrkesfag.

- Trenger 8000 fagarbeidere

Byggenæringens Landsforening håper en er i ferd med å få på plass en utdanning innenfor yrkesfag som fungerer bedre enn den vi har i dag.