• Odd Pihlstrøm

Jærkylling vantrettssak mot Nortura

Cardinal Foods-eide Jærkylling AS har vunnet fram mot samvirkekjempen Nortura i rettslig krangel om kyllingleveranser fra felles slaktelinje i Hå.