• Stavanger ønsker å være inkluderende, raus og varm, sa daværende ordfører Leif Johan Sevland (H) da han i fjor høst samlet mange av byens innvandrere på Ledaal. Men økonomisk lønner det seg ikke med innvandring, verken fra lavinntektsland eller Vesten, ifølge SSB. Hilde Moi

SSB: Innvandring lønner seg ikke

Innvandring gir økte inntekter til det offentlige de første årene, men etter hvert går regnskapet i minus. Det viser beregninger fra Statistisk sentralbyrå (SSB).