Ap-topp om Equinors Angola-partner: – Vi må få på bordet hva som har skjedd

Espen Barth Eide mener både Equinor-ledelsen og olje- og energiminister Tina Bru (H) må svare på hvor mye de egentlig visste om partnerskapet med den såkalte «Queensway-gruppen» i Angola.

KREVER SVAR: Ap-politiker Espen Barth Eide vil ha klarhet i hva staten, som er største eier i Equinor, visste om eierskapet i China Sonangol og Sonangol Sinopec International (SSI).
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over to år gammel

I helgen kunne E24 avsløre at Equinor har vært partner med det beryktede nettverket «88 Queensway Group» på en oljeblokk i Angola siden 2011.

Den antatte lederen av nettverket, Sam Pa, har vært svartelistet av USA siden 2014 og ble angivelig pågrepet av Kina for korrupsjon i 2015.

Nå etterlyser Aps energipolitiske talsperson, Espen Barth Eide, flere svar fra både Equinor og Olje- og energidepartementet (OED). Barth Eide er saksordfører for redegjørelsen om Equinors enorme USA-tap på Stortinget.

– Vi må få på bordet hva som har skjedd i denne saken, sier Barth Eide til E24.

– Først og fremst for å ta lærdom og unngå at det skjer igjen i fremtiden. Men vi hadde ikke oppfylt vår kontrollplikt hvis vi ikke ser tilbake på hva som har skjedd og hvem som står ansvarlig.

Han sier at han «selvfølgelig tar alle forbehold», men også at det er «rom for mange spørsmål til både Equinor og OED».

– Vi må få klarhet i hva staten visste om dette. Det er stadig flere ting, også i Angola, som må ryddes opp på toppen av oppryddingen i USA, sier Barth Eide.

– Tina Bru står ikke personlig ansvarlig, men som olje- og energiminister står hun ansvarlig for å svare på hva OED visste i 2016 og har fått vite i tiden etterpå.

Les også

Equinor har i en årrekke vært partner med beryktet nettverk

Kaller Equinor-sjefens brev «underlig»

Equinors partnerskap med Queensway-gruppen har foregått gjennom selskapene China Sonangol og Sonangol Sinopec International (SSI) i oljelisensen blokk 31 i Angola.

Equinor har sagt til E24 at de ikke har «full oversikt» over hvem som er eierne.

– Vi har kjennskap til antatt eierskap i selskapet, men har ikke fått eierskapet bekreftet, sa talsperson Erik Haaland.

Haaland mener at Equinor på eget initiativ har vært «åpne om utfordringene med skjult eierskap på blokk 31», og bekrefter at det er snakk om eierskapet i SSI.

– OED delte da denne informasjonen videre med Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité, sier Haaland.

KRITISK: Stortingsrepresentant Espen Barth Eide er Arbeiderpartiets energipolitiske talsperson.

I forbindelse med en redegjørelse til komiteen i januar 2016, skrev Equinor-sjef Eldar Sætre i et brev til Olje- og energidepartementet at det ikke er «offentlig tilgjengelig informasjon om hvem som er endelig eier av en av partnerne» på blokk 31.

Men Sætre nevnte ikke noe om Equinors kjennskap til de antatte eierne, noe Barth Eide mener er «litt rart».

– Det virker mer som om de prøver å kvittere det ut ved at de tok det opp, at derved er alt greit, liksom. Men hva fant de egentlig ut? Det ser underlig ut, sier Barth Eide.

– Du har lenge fulgt nøye med på Norges oljesektor og Equinor. Er du kjent med China Sonangol, Queensway-gruppen og Sam Pa?

– Nei, de har jeg aldri hørt om før. Jeg har bare hørt om det egentlige Sonangol, som Equinor har samarbeidet med. Sonangol eies av den angolanske staten.

Les også

Equinor har betalt 420 millioner kroner til et forskningssenter i Angola som aldri er bygget

SAM PA: Den antatte lederen av Queensway-gruppen, Sam PA (t.v.), sammen med styreleder og formell eier Lo Fong Hung (i midten til venstre). Bildet er hentet fra en pressemelding fra 2012 om en avtale mellom China Sonangol og selskapet Taishan.

Equinor: – Ikke nødvendig å selge seg ut

Haaland i Equinor understreker at det aldri har blitt overført penger direkte mellom Equinor og SSI, og at Equinors virksomhet i Angola gjennomføres i henhold til all relevant antikorrupsjonslovgivning.

– Vår kontakt med SSI begrenser seg til at vi er partnere i samme lisens og at vi forholder oss begge direkte til BP som operatør. Fordi eierskapet i SSI ikke er klart, har vi utvist særlig aktsomhet og har kunnet ivareta våre forpliktelser til ansvarlig forretningsdrift, sier han.

Alle partnerne på blokk 31 bidrar med ekspertise og investeringer inn i ett felles produksjonsskip og deler deretter oljen som kommer ut basert på eierandel.

SSI kjøpte seg inn i lisensen på markedsmessige vilkår mer enn ti år etter at partnerskapet var etablert med Equinor som deltager. Vi har derfor ikke vurdert det som nødvendig å selge oss ut av lisensen, sier Haaland.

TALSPERSON: Erik Haaland er talsperson for Equinors internasjonale virksomhet.

Han sier at det å drive forretning i land som Angola er «krevende og reiser vanskelige dilemmaer», og at «skjult eierskap er en utfordring i mange land, inkludert Angola».

– Equinor mener vi driver vår virksomhet på en ansvarlig måte og at vi samlet sett bidrar bedre til en positiv utvikling i Angola gjennom å være til stede, ved vår åpenhet og forretningspraksis, enn ved å ikke være til stede. Vi var det første selskapet som rapporterte åpent om alle betalinger i Angola og, og vi har vært en pådriver i arbeidet mot skjult eierskap og for økt åpenhet om pengebruk også fra myndighetenes side, sier Haaland.

Les også

Equinor aner ikke hvordan 295 millioner kroner er brukt i Angola

– OED kan ikke fremstå som en slags heiagjeng

På mer overordnet nivå sier Bart Eide at han sitter med inntrykket av det har vært en «ganske svak eierstyring i Equinor».

– Det er viktig at OED, som eierdepartement, ikke fremstår som en slags heiagjeng for Equinor. Det er først og fremst den daværende Equinor-ledelsen som står ansvarlig, men også OED. Staten har vært den største, men også den stilleste eieren i Equinor, sier Barth Eide, og fortsetter:

– Det første staten kan begynne med, er å heise seg opp på samme nivå som private eiere.

Les også

Tillitsvalgte: Equinor må aldri igjen inngå avtaler som i Angola

Han påpeker at forventningene om etiske standarder innen miljø, sosiale forhold og styresett, såkalt ESG, blir stadig større i privat sektor og i befolkningen generelt.

– Land langt, langt borte har kanskje en annen forretningskultur, men det er ikke nok kun å følge lokale lover, man må men vi må være tydelig på hvilke standarder man forventer selv, inkludert ved endringer i partnerskap.

– Det har blitt sagt at det skal være en «armlengdes avstand» mellom staten og Equinor. Har den armen blitt for lang?

– «Armlengdes avstand» er et misforstått begrep. Det betyr ikke at staten skal være tolerant til dårlig styring eller dårlig oppfølging. Det betyr at staten skal være en profesjonell eier, som gir uttrykk for sine mål gjennom generalforsamling, valg til styrer og så videre.

Barth Eide understreker at han ikke ønsker en direkte, politisk styring på som 70-tallet, og at Equinor selvfølgelig skal tjene penger, men mener at staten må kunne uttrykke tydelige forventninger til hva de vil med selskapet, blant annet til ESG.

– Det er ikke en radikal idé, sier Ap-politikeren.

Tina Bru: – Kjenner meg ikke igjen

Olje- og energiminister Tina Bru (H) har ennå ikke sagt noe om hva OED visste om Equinors partnerskap med Queensway-gruppen gjennom China Sonangol og SSI.

Men Bru skyter tilbake mot den mer overordnede kritikken fra Barth Eide i Ap.

MINISTER: Høyre-politiker Tina Bru har vært Solberg-regjeringens olje- og energiminister siden januar 2020.

– Som ansvarlig statsråd er jeg opptatt av at vi forvalter eierskapet i Equinor i tråd med de prinsippene og den politikken som et bredt flertall i Stortinget, inkludert Arbeiderpartiet, har stilt seg bak. Jeg må si jeg derfor er noe overrasket over at en erfaren politiker som Espen Barth Eide kommer med en så upresis og lite prinsipiell kritikk, sier Bru.

– Jeg vil understreke at spørsmål om samfunnsansvar og bærekraft står helt sentralt i eierdialogen vi har med Equinor. Jeg kjenner meg derfor ikke igjen i påstander om at andre eiere i Equinor er mer aktive og tydeligere enn staten i disse spørsmålene.

Les også

Bru må svare om Equinors Angola-betalinger etter E24-saker

Hun sier hun er «glad for at Barth Eide er tydelig på at staten skal være en profesjonell eier» og deler hans oppfattelse av uttrykket «armlengdes avstand».

– Jeg håper derfor at Barth Eide med denne type utspill ikke ønsker å signalisere at han ønsker å gå i en retning av at selskapet skal styres mer «direkte politisk», som han selv uttrykker det.

Haaland i Equinor sier at både staten og andre investorer viser stor interesse for hvordan selskapet tilnærmer seg ESG-området.

Publisert: