Skatteetaten har stoppet utbetalinger på 1,3 milliarder kroner: – Vi tar koronasvindlerne

– Vi ønsker å slå hardt ned på koronasvindlerne, sier Økokrim-sjef Pål Lønseth. Sammen med Nav og Skatteetaten jobber de iherdig for å hindre at støtteordningene tilfaller feil personer.

Sjef for Økokrim Pål Lønseth, konstituert skattedirektør Eve Vangsnes Bergli og NAV-direktør Hans Christian Holte.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over to år gammel

Siden Norge stengte ned i mars har regjeringen utbetalt drøyt 5,4 milliarder kroner til bedrifter rammet av koronaviruset. Tiltakene gikk hardt utover næringslivet, og etter få uker var 301.000 personer registrert som helt arbeidsledige.

De ansvarlige etatene for kompensasjonsordningene, Skatteetaten og Nav, har gått sammen med Økokrim for å hindre misbruk av ordningene.

Både svindelforsøk og misforståelser

Til sammen har Skatteetatens automatiske kontrollmekanisme stoppet 17.000 søknader for anslagsvis 1,3 milliarder kroner.

– Kan dere anslå hvor mye av de 1,3 milliardene som er svindelforsøk?

– Det har vi ikke konkret informasjon om. Grunnen til avslag er at de ikke oppfyller vilkårene til utbetaling, og dermed vil det være både bevisste svindelforsøk og misforståelser av kvalifikasjonskravene, sier fungerende skattedirektør Eve Vangsnes Bergli til Aftenposten/E24.

Konstituert skattedirektør Eve Vangsnes Bergli.

Mistenker at få aktører står bak flere saker

De har i tillegg sendt ut 3.700 tilbakebetalingskrav på til sammen 189 millioner kroner.

E24 har omtalt en mann som er siktet for å ha svindlet Skatteetatens kompensasjonsordning for 500.000 kroner.

Tidligere har E24 også omtalt restauranten Tjuvholmen Sjømagasin som fikk 355.720 kroner i kontantstøtte som følge av nedstenging knyttet til koronakrisen. De hadde imidlertid planlagt stenging som følge av oppussing, og måtte betale tilbake pengene.

Nav, som utbetaler lønnskompensasjon, har anmeldt 12 forhold for til sammen 20 millioner kroner.

Metodene som brukes er å bevisst legge inn feilaktige opplysninger, som fiktive inntekter og identitet.

– Det som er avdekket på vår side er stjålne identiteter – og massefabrikkering, med opp til 600 identiteter. Da ser vi konturen av bevisste forsøk på svindel, og at få aktører står bak flere av sakene, sier Nav-direktør Hans Christian Holte til Aftenposten/E24.

Nav-direktør Hans Christian Holte.

– Vi ser på de konkrete søknadene som kommer inn, og så sjekker vi opp mot sentrale registre og informasjon vi sitter på for å kontrollere riktigheten. Deretter fører noen av undersøkelsene til konkrete saker som sendes videre til Økokrim, sier Holte videre.

Økokrim-sjef Pål Lønseth forteller at svindelsaker knyttet til koronautbetalingene har høy prioritet.

– Vi tar inn saker med lavere bedratt verdi fordi vi ønsker å slå hardt ned på koronasvindlerne og vise at det er forbundet med betydelig oppdagelsesrisiko å bedra disse ordningene, sier han til Aftenposten/E24.

– Vi har hatt flere saker der vi har gjort tilslag basert på informasjonen vi har fått fra Nav og Skatteetaten. Vi har beslaglagt store verdier knyttet til de aksjonene, og vi har også brukt hjemler til å stanse transaksjoner som er på vei, legger han til.

Sjef for Økokrim Pål Lønseth, konstituert skattedirektør Eve Vangsnes Bergli og NAV-direktør Hans Christian Holte.

Ingen indikasjoner på omfattende juks

Lønseth skryter av samarbeidet med de to etatene.

Skatteetaten har rundt 400 ansatte som er involvert i arbeidet med kompensasjonsordningen for næringslivet. Navs kontrollmiljø teller rundt 100 mennesker.

– Samarbeidet mellom Økokrim, Skatteetaten og Nav om god kontroll med koronaløsningene hadde ikke fungert så godt uten de gode erfaringene vi har å bygge på. Her har vi samarbeidet i flere år om felles vurdering av hvor truslene ligger, etterretning, og kontrollarbeid på arbeidslivskriminalitet. Det samarbeidet nyter vi godt av nå, sier Holte.

Skattedirektør Vangsnes Bergli forteller at det ikke er indikasjoner om at mange jukser, men legger til:

– Det finnes, og de tar vi – godt hjulpet av godt samarbeid.

Publisert: