Harald Espedal dro inn 114 millioner i fjor

Investor Harald Espedal traff godt på sine investeringer i fjor. Selskapet hans Espedal & Co fikk et resultat før skatt på 114 millioner kroner.

Harald Espedal har grunn til å smile. Selskapet hans Espedal & Co fikk et resultatet før skatt på 114 millioner kroner.
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over to år gammel

– Vi hadde et godt år i fjor som følge av gode resultater fra aksjeporteføljen. Viktigste bidragsytere var Bonheur, BW Offshore, Sandnes Sparebank, Kid og Europris. Eiendomsinvesteringene utviklet seg også bra, men verdiøkninger her kommer ikke fram i regnskapet, sier Harald Espedal til Aftenbladet.

Opp 100 millioner

Det er posten «verdiøkning markedsbaserte omløpsmidler» som er hovedårsaken til det pene resultatet. I det ferske årsregnskapet står det at Espedal & Co har investert i aksjer og aksjefond klassifisert som markedsbaserte omløpsmidler. Kostprisen på disse var ved årsskiftet på 312 millioner kroner, mens den bokførte verdien var på 423 millioner kroner.

Den urealiserte verdiendringen på investeringene i fjor er inntektsført med 74,5 millioner kroner.

Espedal & Co fikk et resultat før skatt på 14 millioner i 2018 - fjoråret ble altså 100 millioner opp for Harald Espedal som eier selskapet 100 prosent selv.

I årsregnskapet kommer det også fram at Espedal velge å ta ut 11 millioner kroner i utbytte, mens det resterende overskuddet blir overført til selskapet som nå har en egenkapital på i overkant av 575 millioner kroner.

Også vennene er fornøyde

I tillegg til å styre sine egne investeringer gjennom Espedal & Co, forvalter Harald Espedal også investeringene til venner og kjente gjennom selskapet Salt Value - også kalt «Vennefondet». Det selskapet fikk et resultat før skatt i fjor på 123,5 millioner kroner.

Det betyr altså at Harald Espedal dro inn 237,5 millioner kroner totalt i de to selskapene som utelukkende har med finansielle investeringer å gjøre gjennom aksjer og verdipapirer.

Salt Value har en egenkapital på nesten 650 millioner kroner. Årsaken er resultatet på 123,5 millioner kroner i tillegg til tre emisjoner - to i fjor og én i januar i år.

– Det ligger nok an til at vi kommer til å fortsette med én til to emisjoner i året, sier Espedal.

Publisert: