Undersøkelse: Hver femte permitterte føler seg diskriminert

Kultur- og likestillingsminister Abid Raja sier han er bekymret for de svakere gruppene når norsk arbeidsliv skal tilbake til en normalsituasjon. En fersk undersøkelse viser at én av fem som er blitt permittert føler seg diskriminert i permitteringsprosessen.

MINISTERMØTE: Equality Check, her ved gründer og medeier Isabelle Ringnes, har intervjuet både Abid Raja og hans svenske kollega Åsa Lindhagen om undersøkelsen de har gjort.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over to år gammel

Equality Check, som er grunnlagt av Isabelle Ringnes og Marie Louise Sunde, har gjennomført en undersøkelse av hvordan coronakrisen har påvirket folks arbeidshverdag.

Her har 20 prosent av respondentene svart at de føler de har blitt diskriminert i permitteringsprosessen.

Den vanligste grunnen kvinner oppgir er kjønn, mens den vanligste grunnen menn oppgir er alder.

– Det er urovekkende tall, og derfor er det viktig at de kommer frem. Selv i coronakrisen er det i Norge forbudt å diskriminere, sier kultur- og likestillingsminister Abid Raja (V), som mandag lot seg intervjue av Equality Check-duoen.

GRÜNDERDUO: Marie Louise Sunde og Isabelle Ringnes startet opp Equality Check i 2018.

Kjønnsforskjell

Equality Check beskriver seg selv som en slags Tripadvisor for arbeidsplasser. Basert på ansattes vurdering av egen arbeidsplass kan man søke opp bedrifter og organisasjoner for å se hvor god score de har på en rekke ulike likestillingskriterier.

Da coronakrisen gjorde seg gjeldende i Norge, bestemte Sunde og Ringnes seg for å finne ut mer om hvordan den slår ut i arbeidslivet, både i Norge og Sverige.

Det resulterte i 404 svar fra Sverige og 275 fra Norge. For få til å kalle funnene representative for hele landet, men nok til å belyse ulikheter.

– Vi synes det er interessant å se forskjellene mellom hvor fornøyde kvinner og menn er med hvordan arbeidsgiver har taklet krisen, sier Marie Louise Sunde.

I undersøkelsen har omtrent 20 prosent av kvinnene svart at de ikke er blitt gitt nok info og at permitteringen ikke er blitt kommunisert godt. 4 prosent av mennene har svart det samme.

– Det kan skyldes at man har kommunisert annerledes til kvinner eller at kvinner har opplevd det som har blitt kommunisert annerledes. Hvilken av de to vet vi ikke ut ifra vår undersøkelse, men vi tror det er viktig for arbeidsgivere å være bevisst hvordan man kommuniserer.

LIVE: Equality Check sendte intervjuet med Raja live fra egen Instagram-profil.

Bekymret minister

Tall fra Nav viser at siden 9. mars har rundt 374.000 nordmenn søkt om dagpenger ved permittering. Og til tross for en liten nedgang i antall helt eller delvis arbeidsledige, står fremdeles over 400.000 registrert som arbeidssøkere.

Flere tall kan finnes i E24s coronavirus-oversikt

Abid Raja sier han er bekymret for hvordan sysselsettingen for svakere stilte grupper vil være når samfunnet en gang skal tilbake til en normalsituasjon.

– Man trenger bare en liten krise før kvinners rettigheter igjen blir satt på spill, for å sitere Simone de Beauvoir. Så vi må følge situasjonen nøye og se hvordan dette utvikler seg.

I april bekreftet likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm for E24 at de hadde begynt å høre om arbeidsgivere som startet med å permittere eldre og gravide, og som hadde begrunnet dette med at disse personene er i risikogruppen og dermed må beskyttes.

– Men de alminnelige reglene gjelder også i en krise, og det må arbeidsgivere huske, sa Bjurstrøm.

CORONA-EFFEKT: Equality Check undersøker hvordan coronaviruset har påvirket folks arbeidshverdag.

– Ekstra ansvar på arbeidsgiver

– Hva tenker dere som står bak undersøkelsen om at 20 prosent sier de har blitt diskriminert i permitteringsprosessen?

– Det er jo synd, man skulle selvsagt ønske det var ikke noen som følte på det i det hele tatt. Men det er det, så da presenterer vi denne dataen og så håper vi flere bedrifter blir bevisst på det og iverksetter tiltak der man ser at det har vært tilfelle, sier Isabelle Ringnes.

– Hva synes dere selv er det viktigste funnet i denne undersøkelsen?

– I tillegg til forskjellene mellom hvor fornøyde kvinner og menn er med hvordan arbeidsgiver har håndtert krisen, er det interessant at ganske mange (34 prosent, journ.anm.) sier at permitteringsgrunnlaget ikke har blitt kommunisert, sier Sunde.

– Det tyder på at når «shit hits the fan» får de fleste nok med sitt, både arbeidsgivere og ansatte. Da hviler et ekstra ansvar på arbeidsgiver for å beholde roen og huske at man kan nesten aldri kan mette informasjonsbehovet.

Publisert: