Handelsbanken spår snarlig rentekutt og nullrente i overskuelig fremtid

Norsk økonomi er rammet av en dobbel krise. Selv om regjeringen knuser sparegrisen og Norges Bank brenner det siste kruttet, er det ikke nok til å unngå en kraftig nedtur, skriver Handelsbanken i sine ferske prognoser.

Cicilie S. Andersen
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over to år gammel

Den norske økonomien er allerede på vei ned i en dyp krise i kjølvannet av coronavirus og oljeprisfall.

Det skriver Handelsbanken i sin nye konjunkturrapport.

Bankens økonomer tror derfor Norges Bank vil «brenne det siste kruttet» og kutte renten til null.

Det kan skje allerede på neste ukes rentemøte, eller senest i juni, forteller seniorøkonom Marius Gonsholt Hov til E24.

Norges Bank satt ned renten i to omganger i mars fra 1,50 til 0,25 prosent etter hvert som coronakrisen eskalerte.

Ikke minusrenter

Handelsbanken tror derimot ikke vi får minusrenter i Norge, selv om det er tilfellet i eurosonen.

– Gulvet er på null, tenker vi. Norges Bank vegrer seg for å gå i negativt territorium, sier Gonsholt Hov.

Det hersker tvil om effekten av negative renter, og Handelsbanken trekker blant annet frem at den svenske Riksbanken gikk bort fra negative renter i fjor, til tross for svake signaler om økonomien.

Les også: SSB tror norsk lavkonjunktur vil vare i flere år: – Det er bråstopp

Men noe renteheving blir det neppe i Norge med det første.

«Vi venter at sentralbanken vil ønske å være helt bombesikker på at den økonomiske oppgangen har fått feste før renten settes opp», heter det i rapporten.

«Dermed ser vi for oss at styringsrenten holdes på null i overskuelig fremtid.»

Boligprisfall de nærmeste månedene

De rekordlave rentene støtter boligmarkedet, men det var likevel et prisfall på 1,4 prosent i mars, ifølge Eiendom Norge.

– Etter forholdene må vi si det var et ganske moderat fall, sier Gonsholt Hov.

De nærmeste månedene tror han boligprisene vil falle i samme størrelsesorden som i mars, med tanke på økningen i arbeidsledigheten.

– På lengre sikt tror vi ikke prisene vil falle, for rentekuttene hjelper, men vi tror veksten blir svakere enn ellers.

Handelsbanken lager ikke konkrete anslag for boligprisene, men SSB venter at de i snitt vil falle to prosent i år og en halv prosent neste år.

Bratt BNP-fall

Bare i løpet av mars har den norske fastlandsøkonomien (utenom oljesektoren) falt med 14 prosent. SSB kaller dette en bråstopp uten historisk sidestykke.

Handelsbanken tror fastlands-BNP faller med nærmere ti prosent i andre kvartal sammenlignet med samme periode i fjor. For hele 2020 lyder forventningen på 5,8 prosent nedgang, før økonomien tar seg opp.

«Men selv med positiv vekst igjen de neste årene, er det altså langt opp igjen til trendlinjen for produksjon fra perioden før corona- og oljekrisen», heter det.

I likhet med andre prognosemakere som IMF og SSB, understreker Handelsbanken at det er stor usikkerhet, og at det er lettere å se for seg at risikoen ligger på nedsiden.

I lys av krisen tror Handelsbanken at regjeringen vil «knuse sparegrisen» og bruke fire prosent eller mer av oljefondet. Handlingsregelen åpner for å overskride grensen på tre prosent i dårlige tider. Handelsbanken mener det nå er på sin plass.

Høyere arbeidsledighet, lavere lønnsvekst

«Selv om vi forventer at norsk økonomi gradvis åpner opp igjen, ser vi ikke for oss at aktiviteten vil ta seg helt opp til utgangspunktet. Utfordringene forsterkes av fallet i oljeprisen, som vil tynge petroleumsinvesteringene allerede fra i år.»

Oljeinvesteringen anslås å falle med åtte prosent i år og 15 prosent neste år.

Handelsbanken regner med at arbeidsledigheten blir liggende høyere enn før virusutbruddet i hele prognoseperioden ut 2022, til tross for en viss gjeninnhenting i andre halvdel av 2020 og fremover.

Krisen vil trolig også gi markant lavere lønnsvekst i årene fremover, og inflasjonen vil spise opp det meste av dette.

Selv om både regjering og sentralbank har innført en rekke drastiske tiltak, er det ikke alle tap som kan dekkes, skriver meglerhuset.

Kronekursen

Venter gradvis noe sterkere krone

Den norske kronen har svekket seg til rekordnivåer mot både euro og dollar i løpet av coronakrisen.

Nå tror Handelsbanken på noe sterkere krone, men det avhenger av risikoappetitt, synet på global vekst og oljepris.

Mot euro ser Handelsbanken for seg en styrking fra tirsdagens nivå på 11,27 til 10,90 i slutten av 2021 og 10,70 året etter.

Publisert: