6,6 milliarder kroner til Rimi-Hagen

Rimi-Hagens selskap Canica får 7,35 milliarder svenske kroner — eller omtrent 6,6 milliarder norske kroner - for eierandelen i ICA.