- Rotasjon gir bedre ledere

Rolf Wiborg har argumentert sterkt for at ledere må sirkulere. Nå har han fått smake egen medisin.