Forbereder Forus til storinnrykk

Forus Næringspark har sikret seg store utvidelsesmuligheter sør for Solasplitten.