Julepresang til Simek

For ett år siden sa Simek opp ansatte. Nå har verftet jobb til julen 2005.