Dette koster det når vi blir syke

Vi betaler ikke for å bli innlagt på sykehus. Men oppsøker vi legeeller psykolog, eller får poliklinisk behandling, må vi åpnelommeboken. Ingen betaler mer enn 1550 kroner i året. Neste år kanutgiftstaket øke til 2500 kroner.