Samarbeid om flytende naturgass

Statoil, Linde og Aker Kværner har inngått et treårig samarbeid for å utvikle ny teknologi for lagring og lossing av nedkjølt flytende naturgass (LNG) i fjerntliggende områder.