Lidl først til Haugesund

I Spannaveien i Haugesund er Lidl klar til snarlig byggestart. I resten av Rogaland går det heller trådt for lavprisgiganten.