Ytterligere 80.000 årsverk på Statfjord

Statoil fremmet i går planene for årets største utbyggingsprosjekt på norsk sokkel: Statfjord senfase og Tampen Link.