Framskynder opprustning av hele strømnettet

Strømbruddet på Vestlandet sist fredag vil framskynde Statnettsplaner for å forsterke sentralnettet på Vestlandet.