Laksedumping drøftes med EU-kommisjonen denne uka

Skottene har forsøkt å påføre norsk laksenæring straffetoll helt siden 1980-tallet. Nå sliper næringen og norske myndigheter knivene til kamp igjen.